Naar wie is jullie volgende locatie vernoemd?

 • J. Smit - 4e letter
 • P. Glas - 6e letter
 • G. Zwart - 5e letter
 • K. Glas Pzn - 1e letter
 • C. Duin - 11e letter
 • J. Visser Gzn - 3e letter
 • W. Prins Jaczn - 2e letter

Nach wem ist Ihr nächster Treffpunkt benannt?

 • J. Smit - 4e Buchstabe
 • P. Glas - 6e Buchstabe
 • G. Zwart - 5e Buchstabe
 • K. Glas Pzn - 1e Buchstabe
 • C. Duin - 11e Buchstabe
 • J. Visser Gzn - 3e Buchstabe
 • W. Prins Jaczn - 2e Buchstabe

nl_NLNederlands